MARKBEREDNING

Hur vi arbetar

Vi tror att utbildning av personalen som jobbar med markberedning är av största vikt, dels för att uppnå den tekniska kunskap som behövs i alla maskindelar och datorer samt för att kunna möta våra kunders höga kvalitetskrav. En positiv effekt av detta är även att vi genom mer utbildning och högre kompetens kan värna om miljön och minska miljöpåverkan.
Vårt mål är att vara i topp bland marknadens aktörer, både vad gäller kvalité samt miljömedvetenhet.

Vi räknar med att markbereda 15 000 ha under 2022. Det målet kommer vi att nå genom att använda oss av våra fem olika ekipage som går i skift mer eller mindre hela barmarksperioden. Vi har kapacitet att ta oss an sådd, harv och högläggning. Varje maskinlag är utrustade med moderna maskiner och aggregat samt nyinvesterade lastbilar och maskintrailers. Vår två radiga harv flyttar vi med ett dunderbygge som investerades i syfte att kunna bli mer mångsidiga och flexibla i vilka områden vi ska kunna verka inom, smidigheten möjliggör att vi kan nå fram till fler objekt och på så sätt bli mer verksamma i större delar av landet.


MARKBEREDNING I SIFFROR


2012
3 000 ha

2013
4 000 ha

2014
6 000 ha

2015
7 500 ha

2016
8 000 ha

2017

9 000 ha


2018

10 000 ha


2019

12 000 ha


2020
14600 ha

2021
13900 ha
© Magnus Thor AB 2020