MARKBEREDNING

Hur vi arbetar

Vi tror att utbildning av personalen som jobbar med markberedning är av största vikt, dels för att uppnå den tekniska kunskap som behövs i alla maskindelar och datorer och dels för att kunna möta våra kunders höga kvalitetskrav. Vårt mål är att vara i topp bland marknadens aktörer. Med mer erfarenhet hos våra förare kommer nya synsätt på hur man kan hantera maskinen och aggregatet och därav nya sätt att tackla ny utbildning.

Vi räknar med att markbereda 10 000 ha under 2016. Det målet kommer vi att nå genom att använda oss av våra tre olika ekipage som går i skift mer eller mindre hela barmarksperioden. Vi har kapacitet att ta oss an sådd, harv och högläggning. Vi har två maskintrailers, och nu även en Smemax (tung lastbil med tillbyggd trailerdel, mycket kortare än lastbil med maskintrailer). Vår Smemax investerades i syfte att kunna bli mer mångsidiga och flexibla i vilka områden vi ska kunna verka inom, smidigheten möjliggör att vi kan nå fram till fler objekt och på så sätt bli mer verksamma i större delar av landet.

MARKBEREDNING I SIFFROR


2012
3 000 ha

2013
4 000 ha

2014
6 000 ha

2015
7 500 ha

2016
10 000 ha

© Magnus Thor AB 2019