PLANTERING

Uppstartsövning med Mellanskog

Organisation

Alla våra plantörer kommer från Rumänien. De arbetar i lag om 5-6 personer.
En svensktalade arbetsledare ansvarar som regel för två arbetslag och jobbar mot en eller flera kunder. Företaget tillhandahåller arbetskläder till alla plantörer samt robusta hyrbilar och släp till varje arbetslag.

Arbetslag

Våra rumänska arbetslag bor tillsammans lagvis i boenden av god standard så nära de områden de ska jobba i som möjligt. Många arbetslag har jobbat åt samma kunder under flertalet år och känner väl till rutinerna och det geografiska området de arbetar i. Vi tillhandahåller GPS:er till alla arbetslag och läsplattor där det behövs.

Arbetsledare

Många av våra arbetsledare är återkommande och har arbetat mot samma kund/er under ett flertal år med samma planteringslag. Arbetsledaren utgår som regel hemifrån eller ifrån av oss ordnat boende. De disponerar hyrbil av god kvalitet ifrån oss.

Utbildningar

Alla våra plantörer och arbetsledare går inför varje säsong SYN:s utbildning "Skötselskolan" för plantörer respektive plantbasar. Denna utbildning görs över nätet och avslutas med ett prov. Dessa utbildningar finns numera även på rumänska. Sedan 2017 åker vi ner till Rumäninen under Januari eller Februari och träffar våra planteringsgrupper. Alla plantörer genomför då individuellt ovanstående slutprov under överinseende av vår personal. Vi vill på så sätt säkerställa att varje enskild individ har tagit till sig innehållet i kursen och kan avlägga ett godkänt prov utan hjälp ifrån utomstående.
Slutprov skötselskolan
Vi utbildar även våra arbetsledare internt innan säsongen drar i gång. Denna utbildning är oftast specifik beroende på vilken kund man jobbar åt. Vissa kunder anordnar även själva
utbildningar där våra arbetsledare deltar. Vi försöker se till så att våra arbetsledare hinner träffa dig som kund innan säsongen drar i gång så ni får chans att bekanta er med varandra och prata igenom allt i lugn och ro. Med en del kunder har vi även uppstartsövningar första arbetsdagen där även arbetslagen medverkar.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöaspekterna är en viktig del i arbetet. Varje arbetsledare genomför regelbundna skyddsronder med sina lag där säkerheten kontrolleras genom samtal och en checklista med ett 30-tal punkter. Brister åtgärdas utifrån handlingsplaner.
Uppstartsövning

PLANTERING I SIFFROR


2009
3 miljoner plantor

2010
4,5 miljoner plantor

2011
7,5 miljoner plantor

2012
11 miljoner plantor

2013
16 miljoner plantor

2014
16 miljoner plantor

2015
22 miljoner plantor

2016
25 miljoner plantor

2017
33 miljoner plantor

2018
29,5 miljoner plantor

2019

31 miljoner plantor

2020

29,5 miljoner plantor

2021
30,5 miljoner plantor

2022
30 miljoner plantor
© Magnus Thor AB 2020