RÖJNING

Två röjarlag på väg ut i skärgården för arbete
Två röjarlag på väg ut i skärgården för arbete

Organisation

Ett röjlag består vanligtvis av 5-6 personer.
En svensktalade arbetsledare ansvarar som regel för två till tre arbetslag och jobbar mot en eller flera kunder. Företaget tillhandahåller röjsågar av senaste modell, utrustning och arbetskläder som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Alla arbetslag har robusta hyrbilar för att ta sig till objekten.

Arbetslag

Våra arbetslag bor tillsammans lagvis i boenden av god standard så nära de områden de ska jobba i som möjligt. Många arbetslag har jobbat åt samma kunder under flertalet år och känner väl till rutinerna och de geografiska områden de arbetar i. Till de som känner att de behöver, tillhandahåller vi GPS:er.

Arbetsledare

Vi har bara svensktalande arbetsledare. Detta för att vi vet att kommunikationen med kunder och markägare är ett av de absolut viktigaste inslagen i arbetet som arbetsledare. Vi försöker se till så att våra arbetsledare hinner träffa dig som kund innan säsongen drar i gång så att ni får chans att bekanta er med varandra och prata igenom arbetet.
Arbetsledaren utgår som regel hemifrån eller ifrån av oss ordnat boende.

Utbildningar

Röjare och arbetsledare går inför varje säsong SYN:s utbildning "Skötselskolan" för röjare. Denna utbildning görs över nätet och avslutas med ett prov. Alla röjare och arbetsledare har även utbildning i röjsågskörkort RA+RB och har grönt kort i natur och kulturmiljövård. När ny personal tas in så försöker vi så snart det är möjligt se till att de får denna utbildning om de inte har den sedan tidigare.Vi har även personal som har specialutbildningar för att jobba vid järnväg och kraftledning.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöaspekterna är en viktig del i arbetet. Varje arbetsledare genomför regelbundna skyddsronder med sina lag där säkerheten kontrolleras genom samtal och en checklista med ett 30-tal punkter. Brister åtgärdas utifrån handlingsplaner.

RÖJNING I SIFFROR


2009

1 650 ha

2010

4 150 ha

2011

7 080 ha

2012

5 850 ha

2013

5 400 ha

2014

7 350 ha

2015

11 750 ha

2016

11 750 ha

2017

17 000 ha

2018

19 000 ha

2019

18 000 ha

Järnvägsröjning
© Magnus Thor AB 2020