EN PROFESSIONELL SKOGSENTREPRENÖR

Magnus Thor AB är en av landets större skogsvårdsentreprenörer och vi erbjuder såväl röjning, plantering som markberedning och avverkning. Vi är en resursstark aktör som har verksamhet från mellersta Götaland i söder till Norrbotten i norr. Under 2022 planterade vi 30 miljoner plantor, röjde 15 000 ha samt markberedde cirka 15 500 ha.

Vi har markbereder åt bland andra SCA, Stora Enso och Holmen och är öppna för fler samarbeten.
Vi har planteringsuppdrag åt flera stora och små kunder över hela Sverige. Under 2022 planterade vi ca 30 miljoner plantor.
Vi har omfattande ungskogs- och avverkningsröjning hos skogsbolagen, men också betydande uppdrag åt Trafikverket längs järnväg samt kraftledningsröjning via Sweco.
© Magnus Thor AB 2020