MARKBEREDNING

Tigercat 1075B med Bracke Forest T26a – 2-radig harv.


På denna maskin har vi kran monterad.


Hela ekipaget inköpt 2014.
Tigercat 1075B med Bracke Forest T35b – 3-radig harv.


Hela ekipaget inköpt 2013.


Tigercat 1075B med Bracke Forest M36a – 3-radig högläggare.


Hela ekipaget inköpt 2013.

© Magnus Thor AB 2019