MARKBEREDNING

Markberedning på MTAB är en gren i företaget som går mot nya mål och är under ständig utveckling. Vi ser markberedning som en väldigt komplex skogsvårdsåtgärd där kunskap och kompetens hos våra förare är av hög vikt. Detta för att kunna möta den målbild som skogsägare ställer efter utförd markberedning samt för att uppnå de miljömål som vi dels ställer på oss själva och som innefattar de externa miljömål som finns i dagens skogsbruk.

Våra kunder

Våra kunder för närvarande är SCA, Stora Enso, Holmen, Mellanskog, Södra och Sveaskog m fl. Arbetsområdet för markberedning inom Magnus Thor AB sträcker sig från Halmstad i söder till Pajala i norr samt från landets östra delar till dess västra.

Vilka jobb gör vi?

Inget jobb är för stort eller för litet, kontakta oss gärna i fall ni har frågor kring något som har med markberedning att göra. Vi har förmågan att ta oss an harv och högläggning. Vi har också ett såddaggregat som vi kopplar till någon av våra aggregat och vi utför årligen sådd på flera hundra hektar skogsmark.

Våra maskiner:

-  Tigercat 1075C, m Bracke T35, treradig harv (2021)
-    Tigercat 1075C, m Bracke T35, treradig harv (2020)
-    Tigercat 1075C, m Bracke M36, treradig dragen högläggare (2019)
-    Tigercat 1075C, m Bracke M36, treradig dragen högläggare (2020)
-    Tigercat 1075C, m Bracke T26, tvåradig harv (2019)
-    
Vi försöker att bibehålla en modern maskinpark i syfte att vara i framkant när det kommer till miljöhänsyn under markberedning. Med en modern maskinpark har vi den senaste tekniken och dess åtgärder för att minska miljöpåverkan.


Markberedningsavdelningen

Anders Serafim Thor
Affärsområdesansvarig markberedning
076-5441007
© Magnus Thor AB 2020