MAGNUS THOR AB

Ett företag – många tjänster

Magnus Thor AB startade sin verksamhet 2009 och har i dag 22 fast anställda, och under säsong cirka 100 röjare, 150 plantörer och ett 30-tal maskinförare. Förutom de huvudsakliga uppdragen som finns inom röjning, markberedning, plantering och avverkning, finns även större projekt inom stängsling, viltbehandling och under höst och vinter också kottplockning. Vi utför även i egen regi andra arbeten som planläggning genom våra utbildade skogstekniker.

Företaget ägs av Magnus och Tina Thor och har sitt säte i Storvreta. Under 2022 har vi planterat vi ca 30 miljoner plantor och röjt cirka 15 000 ha samt markberett cirka 15 500 ha. Under 2023 räknar vi med att ytterligare förbättra vår kvalitet och vara en trygg partner för de kunder vi fått förtroendet att verka åt. Uppdragen är huvudsakligen lokaliserade runt Uppland men vi arbetar även i Norrland, Östergötland, Västra Götaland, Småland, Värmland, Östergötland, Sörmland mm.

Vision

Vår vision grundar sig på en stor tilltro till varje medarbetares förmåga och kompetens om bara förutsättningarna ges. Som företag vill vi vara ledande i denna fråga och utveckla branschen i en riktning mot hög kvalitet. Vi tror att den rätta vägen att gå, är att försöka upprätta en yrkesstolthet och därmed få fram en yrkeskår inom skogsvårdsbranschen. Många skogsbolag är i behov av någon/några entreprenörer som kan ta lite större volymer som ett komplement till de mindre lokala entreprenörerna. För våra kunder vill vi vara en trovärdig och långsiktig partner. Transparens, lyhördhet och uppriktighet är viktiga grundstenar för att bygga ett långsiktigt starkt samarbete. Detta sätt att arbeta har lett till att vi i dag är en av landets abslolut största entreprenörer i vår bransch och vi ser ett fortsatt intresse för våra tjänster från marknaden.

Hur vi arbetar för att nå vår vision

Kvalitet måste hamna i fokus och därför är det av stor vikt att personalen har erfarenhet. Ska man uppnå kvalitet krävs det att man ständigt jobbar med förbättringar och att man är självkritisk, hela tiden med handen på hjärtat.

Miljöpolicy

Vår verksamhet äger rum ute, i den yttre miljön. Resultatet av vad vi gör, våra röjningar, planteringar och markberedningar är en direkt påverkan av miljön, där syftet hos våra kunder är ett hållbart skogsbruk. Vi uppskattar och vill värna om denna miljö och ska därför ha ett tänkande som leder till att minimera belastningen på miljön. Vår miljöpolicy säkerställs via pdf-dokumentet nedan.

Miljöpolicy


Arbetsmiljöpolicy

Företaget verkar aktivt för en god och ständigt förbättrad arbetsmiljö. Grunden till detta är en hög respekt för och tro på varje individs betydelse för verksamheten. Vi ska ständigt lyfta upp arbetsmiljö och säkerhet i allt som görs, förebygga skador, olyckor, otrivsel eller lågt engagemang. Vår arbetsmiljöpolicy säkerställs via pdf-dokumentet nedan.

Kvalitetspolicy


Vår kvalitetspolicy säkerställs via pdf-dokumentet nedan.Övrigt
Vi är självklart PEFC-certifierade direkt i PEFC vårt nummer är 1785. Vi är även AAA-ratade som företag sedan 2010.

Vi har genom åren varit nominerade till Gasellvinnare ett par gånger, vunnit Gasellpriset en gång och samma år kommit tvåa bland Sveriges samliga AB.


Företaget i bilder

Magnus Thor (Grundare & vd)

Tina Thor (Grundare & ekonomi)© Magnus Thor AB 2020