PLANTERING

Översikt

Vi har planteringsuppdrag åt många stora och små kunder över hela Sverige. Vi genomför både vår- och höstplanteringar. Bland de stora kunderna återfinns: SCA, Sveaskog, Holmen, Billerud Korsnäs, Mellanskog, Södra Skogsägarna, Stora Enso, Svenska skogsplantor med flera. Under 2022 hade vi som mest drygt 160 plantörer och 15 arbetsledare anställda. Många plantörer och arbetsledare återkommer och en hel del har varit med oss ända sedan starten 2009. Detta är definitivt en anledning till att planteringsarbetet kunnat öka med flera miljoner plantor varje år med bibehållen kvalitet.

Många av planteringsuppdragen är belägna i och kring Uppland, där vi också har vårt kontor, men vi har även en stor del av våra uppdrag i de norra delarna av landet. Nyckeln till ett bra resultat är erfarna plantörer och arbetsledare, det är en förutsättning för att få en stabilitet och jämnhet i arbetet.
Arbetslag i fält
Vi arbetar med rumänska plantörer, merparten har många års erfarenhet av plantering i Sverige. Företaget ordnar med boenden till våra arbetare av god standard med tvättmaskin, dusch, matlagningsmöjligheter etcetera. Arbetslagen som i regel består av 5-6 plantörer disponerar egna fordon och släp och utgår från boendet varje dag.
Våra arbetsledare är som regel svensktalande och leder arbetet ute i fält samt håller kontinuerlig kontakt med dig som kund. En arbetsledare har generellt ansvar för två arbetslag.
Uppstartsövning med mellanskog

Magnus Thor
0734-01 95 80
© Magnus Thor AB 2020